He is ten years old and lives in Amsterdam. His hobbies are math, physics and drawing. Quinten has autism which sometimes makes him overexcited.

Hij is tien jaar oud en woont in Amsterdam. Zijn hobby’s zijn wiskunde, natuurkunde en tekenen. Quinten heeft autisme waardoor soms helemaal overprikelt raakt.

Skip to content