Quinten

He is ten years old and lives in Amsterdam. His hobbies are math, physics and drawing. Quinten has autism which sometimes makes him overexcited. When he draws, he can filter out the hustle and bustle of the world around him and becomes completely at peace.

Quinten’s love of mathematics is reflected in his choice of geometric shapes. With his drawings, Quinten gives us a view of the world from his own perspective. A look that inspires and amazes

Quitens Work

 

Quinten

Hij is tien jaar oud en woont in Amsterdam. Zijn hobby’s zijn wiskunde, natuurkunde en tekenen. Quinten heeft autisme waardoor soms helemaal overprikelt raakt. Als hij tekent kan hij de drukte van de wereld om zich heen uitfilteren en komt hij helemaal tot rust.

Quinten’s voorliefde voor wiskunde komt terug in zijn keuze voor geometrische vormen. Met zijn tekeningen geeft Quinten ons een blik op de wereld vanuit zijn eigen perspectief. Een blik die inspireert en verwondert

Quitens Werk

 

Skip to content