Onze Aanpak

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid.”

Albert Einstein

Veel kinderen en (jong)volwassenen met autisme zijn gewend dat er gepraat wordt over wat ze allemaal NIET kunnen; dat hun onvermogen ervoor zorgt dat ze niet (goed) mee kunnen doen aan de maatschappij. Daardoor voelen ze zich een buitenbeentje. Hun zelfbeeld brokkelt af en daarmee ook hun overtuiging dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen draaien in een maatschappij die hen vaak als ‘apart’ beschouwt.

A-Talent focust juist op wat iemand wel kan en moedigt hem of haar aan zich daarin verder te ontwikkelen, te groeien. Maar mensen die twijfelen over hun talent of, sterker nog, vinden dat ze niet eens talent hebben, kunnen net zo goed bij ons terecht. Wij organiseren inspirerende activiteiten, zowel online als offline, en via onze community kunnen ze van elkaars ervaringen leren. Sparren met gelijkgestemde zielen.

Niet iedereens talent is even ver ontwikkeld en natuurlijk is het ene talent het andere niet. Daar is overigens niets mis mee. A-Talent vindt het wel belangrijk om altijd eerlijke feedback te geven en een passende begeleiding te bieden. Bij ons geen eenheidsworst.

Ons aanbod

Iedereen die zich bij ons inschrijft, kan rekenen op het volgende:

Toptalenten

We hebben een speciaal aanbod voor toptalenten. Zij worden gekozen door een onafhankelijke commissie. De toptalenten krijgen bij ons ondersteuning op maat. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan:

Omdat A-Talent afhankelijk is van donateurs en sponsoren hangt de mate van ondersteuning vanzelfsprekend af van onze beschikbare middelen. Daarnaast letten we er ook op dat er een balans is qua talenten in de verschillende talent categorieën die we hanteren. Er kunnen geen rechten aan onze ondersteuning worden ontleend.

Skip to content