Over Stichting A-Talent

Het A-Talent platform is een initiatief van Stichting A-Talent

Wil je ons steunen?

Dat is natuurlijk geweldig nieuws! 

Stuur een mail naar info@stichting-a-talent.nl 

Of klik hier voor meer informatie.

Onze Visie

Wij streven naar een maatschappij waarvan mensen met autisme volwaardig deel uitmaken. Waarin ‘anders zijn’ en neurodiversiteit als normaal worden beschouwd.

Onze Missie

Kinderen en (jong)volwassenen met autisme in hun kracht zetten om hun zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid te vergroten.

ANBI Status

Stichting A-Talent heeft een ANBI status. Dit betekent dat de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen en minimaal 90% van de activiteiten van de Stichting het algemeen belang dienen. Je kunt er daarom op vertrouwen dat jouw donatie volledig wordt gebruikt voor het beoogde doel.

Aftrekbaarheid giften

Wist je dat giften aan een ANBI stichting aftrekbaar zijn van jouw inkomen? De belastingdienst wil zo maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.  Kijk voor de voorwaarden op

belastingdienst.nl/aftrekbaarheid-giften

Steun onze A-Talenten.

De aanleiding

In onze samenleving wordt autisme nog vaak als een handicap gezien. ‘Anders zijn dan normaal’ krijgt een negatieve lading waardoor veel kinderen/jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervan overtuigd raken dat ze niet goed genoeg zijn. Een laag zelfbeeld en psychische problemen zijn hier het gevolg van. Ongeveer 78% van jongeren met ASS kampt hiermee. Bij jongeren zonder autisme is dit 14,1%.

Ons initiatief

Wij focussen op de positieve kant, op wat wèl goed gaat. Dat doen we via een speciaal platform waaraan een community is gekoppeld. Deelnemers kunnen contact leggen met elkaar en ervaringen uitwisselen. Wij moedigen hen aan hun talent verder uit te bouwen en reiken daarvoor diverse handvatten aan. Niet alleen online, maar ook offline. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met bestaande, regionale initiatieven.

Onze doelgroep

Wij richten ons vooralsnog op kinderen en jongvolwassenen met autisme die tussen 4 en 25 jaar oud zijn. Oudere mensen die zich aanmelden, wijzen we echter niet af. Onze maatschappij is, weliswaar indirect, ook een doelgroep. Wij willen mensen ervan bewust maken dat mensen met ASS een eigen plek in de maatschappij verdienen vanwege hun unieke kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Daarmee kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren.

Beoogde resultaten

Wij hopen het zelfvertrouwen van onze talenten te laten groeien en hun weerbaarheid te vergroten. Door deel uit te maken van een community, neemt het gevoel van eenzaamheid af. Het gevoel de moeite waard te zijn, maakt het makkelijker om deel te nemen aan de maatschappij.

Hier kun je meer lezen over onze aanpak. Onderaan deze pagina kun je ons kick-off webinar bekijken waarin we nog
meer tekst en uitleg geven.

Steun onze A-Talenten.

Bekijk ons kick-off webinar!

Zaterdag 12 maart was ons kick-off webinar. In het webinar leggen we uit wat Stichting A-Talent voor jou kan betekenen. Ook komen verschillende experts aan het woord die vanuit de wetenschap en de praktijk uitleggen waarom het zo belangrijk is om je aandacht op je talent te richten. Je kunt het webinar hier rechts terugkijken!

Play Video
Skip to content